Най-важното в жената са очите, а не гърдите!
Повярвайте ми, жена без очи изглежда много по-страшно, отколкото жена без ц*ци!