Иванчо и попа на селото решили да се надпреварват кой е спал с повече жени. Застанали по средата на селото и се разбрали когато мине някоя жена, с която единият от тях е спал да казва 'цък'. Стояли много време, но резултатът все бил равен. Накрая минали жената и дъщерята на попа и той победоносно казал 'цък'.
А Иванчо, усмихвайки се, казал 'цък, цък'.