Нощ. По някое време на мъжът му се приискало. Опитва се внимателно да събуди жена си. Тя, разбирайки какво иска той, в просъница:
- И само заради това ме будиш? Отлично знаеш, къде се намира…