Ако по време на с*кс с жена и мислиш за нея - това е любов!