Пешо бил се натряскал здраво в кръчмата и за да се оправдае пред жената решил да се удари в окото 2-3 пъти. След това си шибнал главата в блока и се успокоил. Прибрал се, а още на вратата започнал да се оправдава:
- Жена, да знаеш кво стана - видях, че трима закачат едно момиче и аз го защитих та стана едно меле и така.
Жената казала спокойно:
- Пешо, колко пъти трябва да ти повтарям, че работя като сервитьорка в кръчмата?