На вилата сутринта жена пита мъжа си:
- Скъпи, какво мислиш да правиш сега?
- Трябва да изкопая яма метър на метър на метър.
- А за какво ни е триъгълна яма?