Селска дискотека. Грозновата девойка седи в ъгъла и се прозява. Никой не я кани на танц, никой не я заговаря... Изведнъж към нея се запътва здравеняк и я поканва.
- Оттук ли сте? - заговаря го девойката.
- Да, но ме нямаше дълго време.
- А защо не съм Ви виждала?
- Лежах 15 години за убийство. Заклах жена си с брадва.
Момичето пооправя прическата си, усмихва се и кокетно казва:
- О, значи сте ерген?