Не всяка жена вярва в любовта от пръв поглед, защото е трудно от един поглед да се разбере, колко е богат един мъж.