Поредност при спасяване на пътници при корабокрушение:

1. Млади девойки.
2. Млади омъжени жени.
3. Млади разведени жени и млади вдовици.
4. Вдовици, получили голямо наследство (независимо от възрастта).
5. Децата (все пак).
6. Граждани, като нас самите.
7. Военни, свещеници, търговци.
8. Бандити, полицаи, митничари, данъчни.
9. Банкери, министри.
10. Тъщи.
11. Депутати.
12. И накрая мъжете на жените, упоменати в т.2.