- Защо няма жени горски пазачи?
- Те не могат да опазят една слива, пък за цяла гора да не говорим...