Звъни се на вратата. Излиза Кирил. Гледа голям камион с нафта.
Шофьорът казва:
- Нося ви поръчката, която е 4 тона нафта.
Кирил казва:
- Но аз не съм поръчвал никаква нафта, заминавай си.
Шофьорът показва фактурата и пита:
- Това ли е вашия адрес, това ли е твоето име.
Кирил отговаря:
- Да, но аз не съм поръчвал нищо.
Кирил се ядосал, влязъл вътре и затворил вратата. Той разбра, че някой му е направил шега, но се зачудил кой е. По едно време гледа папагалът "Методи" който стоял в клетката и се подхилвал. Отива при него и му казва:
- Методи, сега защото се подиграваш с мен, ще те закача с 2 пирона на стената за една седмица без храна и вода.
Така и направил Кирил. След като "Методи" бил закачен, вижда на отсрещната стена Исус Христос и го пита:
- Приятельо, от колко време стоиш тук.
Исус отговаря:
- Вече почти 2 хиляди години.
Папагалът се стреснал и казал:
- Еб*си майката, колко нафта си поръчал бе човек!