Днес (23 май) Българският футболен съюз входира документ в Министерството на младежта и спорта, с което на практика спасява своя лиценз. Изпълнителният директор на футболната ни централа Борислав Попов представи бюджет на БФС за 2022 година, отчет за дейността на съюза за периода 2018 - 2022 г., както и програмата на управляващите за следващия мандат.

В средата на май месец спортният министър Радостин Василев заплаши централата, че може да ѝ отнеме лиценза, ако има основание за това, въпреки всичките последствия - спиране на всички първенства, футболисти, отбори, участие в европейските турнири и световните квалификации.

Ето какво гласи документът, изпратен от Българския футболен съюз до министъра на младежта и спорта:

Господин Министър, 

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал 1 и 2 ЗФВС и писмо №09-00-1835/1 от 11.04.2022 г., приложени Ви представям:

1. Отчет за дейността на БФС за периода 2018 - 22 г. 
Отчетът е одобрен с решение на Общото събрание (Конгрес) на БФС на 20.05.2022 г. по т. 1 от дневния ред.

2. Програмата - "Стратегия за развитие 2022 - 2026".
Програмата (Стратегия за развитие 2022 - 2026) е приета с решение на Общото събрание (Конгрес) на БФС на 20.05.2022 г. по т. 2 от дневния ред.

3. Отчет за дейността на БФС за 2021 г., съгласно утвърдения образец. 
Отчетът е одобрен с решение на Общото събрание (Конгрес) на БФС на 20.05.2022 г., по т. 1 от дневния ред.

4. Финансов отчет за 2021 година, съгласно утвърдения образец. 
Финансовият отчет е одобрен с решение на Общото събрание (Конгрес) на БФС на 20.05.2022 г., по т.1 от дневния ред - т. 3, б. "г".

5. Бюджет ба БФС за 2022 година. 
Бюджетът е одобрен с решение на Общото събрание (Конгрес) на БФС на 20.05.2022 г. по т. 3 от дневния ред.

6. Държавен спортен календар за 2022 година, приет с решение на ИК на БФС по т. 5 от Протокол №8 от 15.12.2021 г.